BTF består av 3 faggrupper som velger en leder som automatisk inngår i foreningens styre.

Det enkelte medlem kan delta i så mange faggrupper man selv ønsker.

Faggruppene avholder egne møter og deres medlemmer får anledning til å inngå i arbeidsgrupper som nedsettes på tvers av faggruppene. Et medlem kan også få i oppdrag å representere BTF i ulike sammenhenger.

Mobilt utstyr

Sprinkler og kontroll

Stasjonære slokkeanlegg