Håndslokkere

Gruppen for mobilt utstyr kalles også for håndslokkergruppen. Gruppens arbeidsområde er håndslokkere og annet mobilt utstyr som slangetrommel og branntepper for å nevne noe.

Gruppen er aktivt engasjert i saker som vedrører godkjenninger, bruk og vedlikehold av slokkemateriell i Norge.Flere av gruppens medlemmer har bistått flere instanser, blant annet Standard Norge, DSB og sertifiseringsorgan i forbindelse med revisjoner av regelverk og godkjenninger.

Vi nevner blant annet utarbeidelse og revisjon av NS-3910 vedlikehold av håndslokkere.

BTF er medlem av Rådet for Vedlikehold av Brannslokkemateriell (RVB), og flere av gruppens medlemmer er aktivt med i Rådet.

Gruppen bistår også Standard Norge i det internasjonale sertifiseringsmiljø ved deltakelse i CEN og TC-70 komiteen.

Saker som gruppen nettopp er ferdig med er blant annet bistand til Standard Norge med Revisjon av NS-3910 (ferdig sommeren 2006) og bistand til Rådet i forbindelse med revisjon av kursmateriell for kompetansebevis (vedlikehold av håndslokkere).

Gruppen deltar med representant i CEN TC-70 som utarbeider europeiske standarder for håndslokkeutstyr.{rscomments off}