42 barGruppens omfatter alle stasjonære brannslokkesystemer som ikke kommer inn under betegnelsen sprinkleranlegg. Dette være seg stasjonære brannslokkesystemer basert på skum, pulver eller gass som slokkemedium.

I Norge har vi lang tradisjon for å benytte slike systemer hvor brannrisikoen eller objektets karakter er noe ut over det normale. Det være datarom med ømfintlig utstyr eller installasjoner innenfor sjøfart og offshore.

Slike systemer skal dokumentere sin funksjonsdyktighet gjennom særlige godkjennelser eller ved fullskala branntester utført av uavhengig tredjepart. Prosjektering og installasjon må alltid utføres av personer med spesialkompenanse innefor sitt felt enten det er ingeniøren eller montøren.

BTF er opptatt av å kunne tilby sine medlemmer kunnskapen gjennom informasjon og opplæring. Her samarbeider vi med de mest anerkjente produsenter av denne type utstyr for gjennom dem å kunne få tilgang til enhver nyutvikling og endring som skjer innenfor fagområdet.

Våre medlemmer kan tilby en rekke tjenester og løsninger innenfor området stasjonære slokkeanlegg på en trygg og kvalitetsbevist måte.{rscomments off}