Administrasjon

Brannteknisk forening

Vestlia 1A

1169 Oslo

Organisasjonsnummer: 988 260 231

 

Ledere av faggruppene sitter i foreningens styre.