Våre vedtekter definerer hvem som kan bli medlem av foreningen.

Ønsker du å søke om medlemskap så benytt vårt søknadsskjema hvor du fyller inn disse opplysningene:

  • Firmanavn, adresse, telefonnummer, firmaets epost adresse og webside
  • Organisasjonsnummer
  • Kontaktperson(er) med telefonnummer og epost adresse
  • Hvilke faggruppe(r) man vil delta i
  • Godkjennelser
  • Angi om firmaet er prosjekterende, utførende, leverandør eller produsent

 

Foreningen er bygget opp av 3 faggrupper og man kan delta i flere faggrupper:

  • Mobilt utstyr
  • Sprinkler og komtroll
  • Stasjonære slokkeanlegg

Du kan lese om de ulike faggruppene her.

 

Styret består av faggruppeledere og foreningens formann.

 

Det er ingen begrensning på hvor mange personer hvert medlemsfirma kan delta med, men stemmeantallet begrenses i hht. vedtektene. 

Faste årlige arrangementer er generalforsamlingen i mars og et fagmøte før jul. I tillegg avholder faggruppene regelmessige møter i egen regi.