Våre vedtekter definerer hvem som kan bli medlem av foreningen.

Ønsker du å søke om medlemskap så benytt vårt søknadsskjema hvor du fyller inn disse opplysningene:

 

Foreningen er bygget opp av 3 faggrupper og man kan delta i flere faggrupper:

Du kan lese om de ulike faggruppene her.

 

Styret består av faggruppeledere og foreningens formann.

 

Det er ingen begrensning på hvor mange personer hvert medlemsfirma kan delta med, men stemmeantallet begrenses i hht. vedtektene. 

Faste årlige arrangementer er generalforsamlingen i mars og et fagmøte før jul. I tillegg avholder faggruppene regelmessige møter i egen regi.