Brannteknisk forening (BTF) ble etablert 25. mai 1972 og er en bransjeforening for norske produsenter, importører, installatører, kontrollerende foretak, servicefirmaer og rådgivere som innehar relevante godkjennelser av produkter og tjenester i forbindelse med brannslokkemateriell, prosjektering og installasjoner, fra anerkjente instanser som for eksempel:

 

BTF er en interesseorganisasjon så fordelen ved å være medlem er i hovedsak todelt:

 

BTFs medlemmer er med i komitéer som reviderer regelverk (NS, EN, INSTA) og er også høringsinstans for standard Norge, FG og andre organer.

Foreningen er medlem av Rådet for vedlikehold av brannslokkemateriell (Rådet) og Opplysningskontoret for Automatiske slokkeanlegg (OFAS).

Foreningen har medlemmer med høy kompetanse og lang erfaring innen sine respektive fagområder, noe som blir benyttet bl.a. i samarbeid med offentlige instanser og andre bransjerelaterte organisasjoner. Blant BTFs medlemmer finnes ledende selskaper som deler sin kunnskap.

For den med behov for brannsikring betyr det trygghet å velge blant foretak tilsluttet vår forening. BTF vektlegger at medlemmene skal opptre seriøst og korrekt og levere kvalitet i alle ledd.

Et medlemsskap i BTF gir tilgang til et miljø for faglig utvikling, meningsutvksling, kompetansedeling m.m. Man deltar i et samlet forum for utalelser i forbindelse med høringer til standarder og regelverk, og man kan få delta i arbeidsgrupper som f.eks. jobber med utforming eller revidering av veiledninger.

Foreningens medlemmer er representert over hele landet og utgjør en stor del av den utførende delen av bransjen og leverandørsiden.

BTF er inndelt i 3 faggrupper hvor det enkelte medlem kan delta i de man ønsker: