Utskrift

De samme regler gjelder for gassflasker installert i et stasjonært slokkeanlegg, som for transportable gassflasker. BTF har laget en oversikt over regelverk og sammenheng.


EN 15004 – Fixed firefighting system — Gas extinguishing systems


TPED - Transportable Pressure Equipment Directive 1999/36/EC (direktivet for transportabelt trykkutstyr)


ADR - den europeiske avtale om internasjonal vegtransport av farlig gods (transportregelverket)
 


PRESSURE EQUIPMENT DIRECTIVE 97/23/EC – arbeidsgruppe «Working Pressure Group»


DSB - DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP


INTERVALLER FOR TRYKKPRØVING